Het Vrijwilligerscollege organiseert een college over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is de nieuwe Europese privacywet waar iedere organisatie zich vanaf 25 mei 2018 aan moet houden. Deze bijeenkomst op maandag 16 april is bedoeld voor de besturen van alle stichtingen en verenigingen in (voormalig) Rijnwoude.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Europese privacyrichtlijn werd vastgesteld toen internet nog in de kinderschoenen stond. Daarom is de Europese privacywetgeving de afgelopen jaren herzien.

Iedere organisatie, groot of klein, die persoonsgegevens verwerkt en daarvoor zelf het doel en de middelen bepaalt, dient zich te houden aan de AVG.

Tijdens het Vrijwilligerscollege over AVG zal de heer Norman van Es (o.a. Functionaris Gegevensbescherming) uw vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

Om dit Vrijwilligerscollege bij te kunnen wonen, is er een aantal voorwaarden:

  1. Bekijk de AVG-Regelhulp op https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/#/welkomMet deze Regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt u in 10 stappen een beeld van waaraan u kunt werken om goed voorbereid te zijn op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
    2. Vul per organisatie, stichting of vereniging de Regelhulp in.
    3. Stuur de uitkomst die u per mail ontvangt door naar saskia@actief-rijnwoude.nl. Vermeld hierbij de namen van de max. 2 personen per organisatie. Deze mail geldt als aanmelding voor het college.
    4. Stel uw vragen voor uw komst op en mail deze zo mogelijk vooraf naar hetzelfde mailadres.

Datum: maandag 16 april 2018
Locatie: Voetbal Vereniging Koudekerk, Gruttolaan 13, Koudekerk aan de Rijn
Aanvang: 19.30 uur

Voor de uitleg van AVG, zie:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/start-campagne-privacy-gaat-iedereen-wat-aan

Voor uitgebreidere informatie over AVG, zie:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleidingalgemeneverordeninggegevensbescherming.pdf

Ik zie uw aanmelding met interesse tegemoet!

Met vriendelijke groet,

Saskia Heemskerk
Vrijwilligerscollege Rijnwoude
Stichting Actief Rijnwoude
Kerncoördinator Hazerswoude-Rijndijk
T: 06 2422 3400 / 06 8248 0165